Video

Xin mời các bạn theo dõi một số video phản hồi của khách hàng đã sử dụng Máy Nghe Tim Thai của công ty TNHH MEDTECH Việt Nam gửi về ở dưới đây:

Bác sĩ Lê Thảo (Quảng Bình) sử dụng Máy Nghe Tim Thai JPD-100E để theo dõi cho sản phụ

Khách hàng Nam Định sử dụng Máy Nghe Tim Thai JPD-100S6+ để nghe nhịp tim của bé tại nhà

Khách hàng tại Hà Nội sử dụng máy nghe Tim thai JPD-100E để theo dõi nhịp tim của bé tại nhà

Bác sĩ Trần Hải (Đồng Tháp) sử dụng Máy nghe tim thai JPD-100E theo dõi nhịp tim thai nhi cho sản phụ

Một chị khách hàng tại TP.HCM gửi video feedback đang sử dụng Máy Nghe Tim Thai JPD-100E

Thêm một chị khách hàng tại TP.HCM gửi Video đang sử dụng Máy Nghe Tim Thai JPD-100E tại nhà để đo nhịp tim của bé