Máy Nghe Tim Thai – 3 Tình Huống Được Khuyến Nghị Phải Theo Dõi Thai Nhi Tại Nhà

Một thai phụ được khuyến nghị thực hiện ngay việc theo dõi thai nhi tại nhà trong bất kỳ tình huống nào sau đây:

1, Khi xảy ra một tai nạn với mẹ bầu. Ví dụ như ngã trong quá trình mang thai hoặc có va đập, tai nạn ở phần bụng.

2, Sản phụ làm việc trong một thời gian dài, ở lâu một vị trí trong thời gian dài hoặc gặp những căng thẳng tinh thần

3, Phụ nữ mang thai bị cảm lạnh hoặc phải uống thuốc.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


The maximum upload file size: 150 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here